Кога заступамо

Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине, њених органа, организација и служби на основу закона и других прописа. 

Званичне интернет презентације органа које најчешће заступамо:

ПС за високо образовање и научноистраживачку делатност технолошки развој 

ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство

ПС за привреду и туризам

ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

ПС за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама 

ПС за урбанизам и заштиту животне средине

ПС за здравство

ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај

ПС за финансије

ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПС за спорт и омладину

Управа за заједничке послове покрајинских органа

Дирекција за робне резерве АП Војводине

Стручна служба за реализацију програма  привредног развоја АП Војводине


Корисни линкови:

Буџет АП Војводине

 

Copyright (c) Pokrajinsko javno pravobranilaštvo Vojvodine 2012.
All rights reserved.