Контакт

Адреса: Булевар Михајла Пупина бр.6, Нови Сад

Адреса за пријем поште: Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Тел:  021/521-177

Факс: 021/520-022

Адреса за електронску пошту: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Радно време: 08:00 до 16:00 часова

Copyright (c) Pokrajinsko javno pravobranilaštvo Vojvodine 2012.
All rights reserved.